תעריפי רשויות

רחבי העיר
ימי חול יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 17:00
שעת סיום: 22:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
מתחם בילוי וקניות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
מתחם בילוי וקניות
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר עד השעה 16:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר עד השעה 16:00
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר עד השעה 19:00
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
תעסוקה ומסחר - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
18.00
תעריף אורח לשעה
18.00
תעריף תושב לשעה
18.00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
תעסוקה ומסחר - חניה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
18.00
תעריף אורח לשעה
18.00
תעריף תושב לשעה
18.00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
תעסוקה ומסחר - חניה יומית
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
תעסוקה ומסחר - לפי שעות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
תעסוקה ומסחר - לפי שעות
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
תעסוקה ומסחר - לפי שעות
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
13.00
תעריף אורח לשעה
13.00
15 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
חניה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף יומי
13.00
תעריף אורח לשעה
13.00
15 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
13.00
תעריף אורח לשעה
3.90
תעריף תושב לשעה
3.90
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף יומי
13.00
תעריף אורח לשעה
3.90
תעריף תושב לשעה
3.90
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
חנייה למספר ימים אפשרית רק בחניון טווח ארוך (בשטח שדה התעופה הישן)
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף יומי
27.20
תעריף אורח לשעה
27.20
15 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף יומי
27.20
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
סובב אוניברסיטה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
סובב אוניברסיטה
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
חוף הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף יומי
20.00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חוף הים - חניה יומית
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף יומי
20.00
תעריף אורח לשעה
20.00
תעריף תושב לשעה
20.00
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חוף הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
1,439 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
מתחם שוק העירוני
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
מתחם שוק העירוני
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון העירייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון העירייה
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון משכן לאומנויות הבמה
ימי חול
שעת התחלה: 19:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון משכן לאומנויות הבמה
יום שבת
שעת התחלה: 21:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
עיר העתיקה
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
עיר העתיקה
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שד' רגר ורח' ליאונרד ברנשטיין
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שד' רגר ורח' ליאונרד ברנשטיין
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שד' רגר ורח' ליאונרד ברנשטיין
יום שבת
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שכונה א': אזור 2 ואזור 3
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שכונה א': אזור 2 ואזור 3
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שכונה ב': אזור 13 רח' שניאור
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניה חודשית
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף יומי
150.00
תעריף אורח לשעה
150.00
15 דקות חניה בחינם (יומי)
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
מועצה דתית - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
15.00
תעריף אורח לשעה
15.00
תעריף תושב לשעה
15.00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
מועצה דתית - חניה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
15.00
תעריף אורח לשעה
15.00
תעריף תושב לשעה
15.00
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
מועצה דתית - חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
15.00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
מועצה דתית - חניה שעתית
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
15.00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
מרכז מסחרי נוימן
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
מרכז מסחרי נוימן
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רח העליה שערי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רח העליה שערי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
התנאים חנה סנש
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 21:00
זמן חניה מקסימלי
14:30 שעות
התנאים חנה סנש
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
מתתיהו
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 23:30
זמן חניה מקסימלי
16:00 שעות
מתתיהו
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 19:30
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
אזור התעשייה-ללא רחוב המלאכה
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 18:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור התעשייה-ללא רחוב המלאכה
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 15:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור התעשייה-ללא רחוב המלאכה
יום שבת
שעת התחלה: 19:00
שעת סיום: 23:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניית רחובות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניית רחובות
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניית רכבת
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:30
זמן חניה מקסימלי
05:30 שעות
אזור הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
רמת הדר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
רמת הדר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
חניה יומית עד 17:00.החל משעה זו החניה לתושבים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף יומי
18.90
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
חניה יומית עד 17:00.החל משעה זו החניה לתושבים בלבד
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
18.90
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
חניה יומית עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
18.90
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
חניה יומית עד השעה 19:00
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
18.90
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
חניה שעתית עד 17:00. משעה זו החניה לתושבים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף יומי
18.90
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
חניה שעתית עד 17:00. משעה זו החניה לתושבים בלבד
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
18.90
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
חניה שעתית עד 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
18.90
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
חניה שעתית עד 19:00
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
18.90
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
חנייה - חודשית
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
15 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחוב הרצל
ימי חול יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחוב הרצל
יום שבת
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
משכית, הסדנאות, המנופים, החושלים, שנקר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
משכית, הסדנאות, המנופים, החושלים, שנקר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
אזורי תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
659 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזורי תעשיה
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
659 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
סוקולוב בן גוריון חניון הנדיב 4
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
סוקולוב בן גוריון חניון הנדיב 4
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
פארק הרצליה וחופי הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
959 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
16:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
659 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
659 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
רחוב אריק איינשטיין
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחוב אריק איינשטיין
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
פארק המושבה
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:00
זמן חניה מקסימלי
16:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
אזור תעסוקה ומסחר - איירפורט סיטי חנייה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 23:59
5 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
18:00 שעות
אזור תעסוקה ומסחר - איירפורט סיטי חנייה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 19:00
5 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
13:00 שעות
אזור תעסוקה ומסחר - איירפורט סיטי חנייה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור תעסוקה ומסחר - איירפורט סיטי חנייה שעתית
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 23:59
5 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
18:00 שעות
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 19:00
5 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
13:00 שעות
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה שעתית
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור הפארק
ימי חול יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
15:00 שעות
אזור הפארק
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
15:00 שעות
חניית אקספרס
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
30 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
00:30 שעות
חניית אקספרס
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
30 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
00:30 שעות
מע"ר - מרכז עסקים ראשי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
מע"ר - מרכז עסקים ראשי
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף יומי
21.30
תעריף אורח לשעה
6.20
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף יומי
21.30
תעריף אורח לשעה
6.20
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
02:15 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
זמן חניה מקסימלי
02:15 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רחבי העיר רכב מסחרי מעל 10 טון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
20 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר רכב מסחרי מעל 10 טון
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
20 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר רכב פרטי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
20 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר רכב פרטי
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
20 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אלחדיף
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
אלחדיף
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
חניוני העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחוב הגליל בין הירדן לקישון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
רחוב הגליל בין הירדן לקישון
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
רחוב הירדן (בין הגלבוע לגליל)
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
00:30 שעות
רחוב הירדן (בין הגלבוע לגליל)
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
00:30 שעות
שוק עליון
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
שוק תחתון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
שוק תחתון
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
אזור תעשיה צפוני וגן נחום
ימי חול יום שישי
שעת התחלה: 18:00
שעת סיום: 23:59
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
אזור תעשיה צפוני וגן נחום
יום שבת
שעת התחלה: 12:00
שעת סיום: 23:59
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
חניון ציבורי מערבי
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
כלל האזורים רכב כבד
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
שער הכרמל נחום חת
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
חניון אשכנזי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון אשכנזי
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניונים בסמיכות למלונות – ללא תשלום בשישי ושבת
ימי חול יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
ים המלח - עין בוקק
ימי חול יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
ים המלח - עין בוקק
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
קניון יקנעם
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
קניון יקנעם
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
אזור חניה עד שעה 17:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור חניה עד שעה 17:00
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
זמן חניה מקסימלי
13:00 שעות
אזור חניה עד שעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
אזור חניה עד שעה 19:00
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
אזור חניה עד שעה 20:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
אזור חניה עד שעה 20:00
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
חניוני חניה יומית - חניון התנור(וואדי ג'וז)
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
20.00
תעריף אורח לשעה
6.70
תעריף תושב לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
חניוני חניה יומית - חניון התנור(וואדי ג'וז)
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
20.00
תעריף אורח לשעה
6.70
תעריף תושב לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
חניוני חניה יומית - חניוני הרכבת, גן הפעמון ,התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
20.00
תעריף אורח לשעה
6.70
תעריף תושב לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
חניוני חניה יומית - חניוני הרכבת, גן הפעמון ,התעשייה
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
20.00
תעריף אורח לשעה
6.70
תעריף תושב לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
חניוני חניה יומית – חניוני שיח ג'ראח
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
חניוני חניה יומית – חניוני שיח ג'ראח
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
20.00
תעריף אורח לשעה
6.70
תעריף תושב לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
תעריף לשעה
6.70
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
קמפוס הר הצופים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף יומי
17.00
תעריף אורח לשעה
3.30
תעריף תושב לשעה
3.30
תעריף לשעה
3.30
תעריף לשעה
3.30
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
קמפוס הר הצופים
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
17.00
תעריף אורח לשעה
3.30
תעריף תושב לשעה
3.30
תעריף לשעה
3.30
תעריף לשעה
3.30
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
חניה עד 17:00. מ17:00 חניה לבעלי תו אזורי תואם
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
חניה עד 17:00. מ17:00 חניה לבעלי תו אזורי תואם
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
חניון האיצטדיון וחניון הפארק
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
חניון הקאנטרי
ימי חול
שעת התחלה: 17:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
09:00 שעות
חניון הקאנטרי
יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
חניון נורדאו/הרכבת/בית עלמין
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 17:00
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
חניון נורדאו/הרכבת/בית עלמין
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
חניוני מרכז העיר ואזור התעשיה רחוב ויצמן ולוי אשכול
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
חניוני מרכז העיר ואזור התעשיה רחוב ויצמן ולוי אשכול
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רחובות מרכז העיר ובית חולים מאיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
זמן חניה מקסימלי
09:00 שעות
רחובות מרכז העיר ובית חולים מאיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
שכונות ירוקות
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
שכונות ירוקות
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר - רכב כבד
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 15:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחוב הוורדים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
פארקים עירוניים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
06:40 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
06:40 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 13:00
זמן חניה מקסימלי
04:30 שעות
רחבי המועצה - חניה חודשית
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף יומי
200.00
תעריף אורח לשעה
200.00
תעריף תושב לשעה
200.00
15 דקות חניה בחינם (יומי)
רחבי המועצה - חניה שעתי
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף יומי
35.00
תעריף אורח לשעה
5.30
תעריף תושב לשעה
5.30
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
רחבי המועצה - חניה שעתי
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף יומי
35.00
תעריף אורח לשעה
5.30
תעריף תושב לשעה
5.30
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רחבי המועצה רכב כבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
רחבי המועצה רכב כבד
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
אזור התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף יומי
15.00
תעריף אורח לשעה
3.00
תעריף תושב לשעה
3.00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
אזור התעשייה
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
15.00
תעריף אורח לשעה
3.00
תעריף תושב לשעה
3.00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
מרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף יומי
15.00
תעריף אורח לשעה
3.00
תעריף תושב לשעה
3.00
240 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
מרכז העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף יומי
15.00
תעריף אורח לשעה
3.00
תעריף תושב לשעה
3.00
240 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
חניון המטעים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
מפגש הנחלים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
חוף הים זיקים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף יומי
44.00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
חוף הים ניצנים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף יומי
44.00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
דרך הים מצומת צוקי ים עד חוף נעורים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
פארק התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
240 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
חניון מעין נון
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
חניוני מקטע חוף
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
חניון העירייה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
חניון חרצית רחוב חרצית 26
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
מרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
מרכז העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
ענבה דרום חניון האגם
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
ענבה צפון חניון הפארק
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
ענבה צפון חניון הפארק
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
חניה יומית לכל האזורים על סך 56 ₪
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 22:00
תעריף יומי
56.00
תעריף אורח לשעה
56.00
תעריף תושב לשעה
56.00
זמן חניה מקסימלי
13:00 שעות
מרכז המבקרים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
מרכז מסחרי אבן דרך ושופרסל
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רובע דרכי הבשמים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 22:00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי מצפה רמון
ימי חול
שעת התחלה: